مشاوره رایگان

صعودی به بالا ترین نقطه موفقیت با آموزشگاه زبان امروز

دوره های بحث آزاد Free Discussion

آموزشگاه زبان امروز (تحت متد دانشگاه آکسفورد) برای ارتقای هر چه بیشتر زبان آموزان زبان انگلیسی در آموزشگاه دوره های بحث آزاد Free Discussion را برگزار می نماید. دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی به صورت فشرده میتوانند بازدهی چندین برابری کلاسهای عادی را از نظر بهبود مهارت Speaking انگلیسی و همچنین توانایی برقراری ارتباط با افراد دیگر حاصل نمایند. از فواید دوره های بحث آزاد : 1-بهبود فراوان مهارت Speaking انگلیسی 2- افزایش فعالیتهای زبان آموزان در بحث های کلاسی 3-قرارگرفتن هر چه بیشتر زبان آموزان در فضای واقعی زبان انگلیسی و استفاده کردن بیشتر از زبان برای اطلاع بیشتر از دوره بحث آزاد زبان انگلیسی فرم مشاوره را پر نمایید و یا با شماره تلفن های موسسه تماس بگیرید.