مشاوره رایگان

صعودی به بالا ترین نقطه موفقیت با آموزشگاه زبان امروز

دوره تخصصی گرامر

آموزش گرامر نمی تواند به عنوان یه هدف مستقل تلقی شود.بلکه این دوره فرصتی است برای کم کردن ضعفها و کاستیهای مربوط به دستور زبان برای زبان آموزان گرامی.به منظور رسیدن به این هدف آموزشگاه زبان امروز دوره تخصصی گرامر را برای علاقمندان به این دوره طی دو ترم برگزار میکند.
این دوره ها میتوانند به زبان آموزان در این زمینه ها کمک کنند:
زبان اموزانی که قصد تصحیح ایرادات مکالمه خود را دارند
زبان اموزانی که در نوشتار متن Writing مشکل ساختاری دارند
زبان اموزانی که قصد شرکت در آزمون IELTS و یا TOEFL دارد
زبان اموزانی که قصد شرکت در کنکور را دارند
بنابراین شرکت در این دوره ها به اکثر زبان اموزان توصیه می شود .