مشاوره رایگان

صعودی به بالا ترین نقطه موفقیت با آموزشگاه زبان امروز

قوانین و مقررات

1-شرکت در آزمون تعیین سطح پیش از ثبت نام برای اولین بار در مرکز الزامی است.
2-پرداخت شهریه پیش از تشکیل شدن کلاسهای ترم الزامی است
3-در صورتی که آموزشگاه به هر دلیلی موفق به تشکیل کلاس نشود وجه کامل شهریه ماخوذه مسترد می گردد.
4-پس از شروع کلاس هر دوره مبلغ شهریه مسترد نخواهد شد.
5-زبان آموزان ملزم به حضور به موقع و مستمر در کلاس های آموزشی بوده و ترک کلاس پیش از پایان کلاس به منزله یک جلسه غیبت می باشد.
6-غیبت غیر موجه بیش از 3جلسه باعث محرومیت از آزمون فاینال و مردودی در ترم مربوطه می باشد. در نتیجه زبان آموز ملزم به گذراندن مجدد ترم مربوطه می باشد.
7- زبان آموزان ملزم به شرکت در آزمون کتبی و شفاهی پایان دوره هستند.
8- نمره قبولی در هر ترم کسب نمره 70 از مجموع 100 نمره می باشد.نمره بین 65 تا 69 مشروط تلقی می گردد. زبان آموز مشروط ملزم به اخذ نمره بالای 75 در ترم بعدی بوده،در غیر اینصورت ملزم به بازگشت 2ترم به عقب می باشد.
9-در صورت عدم پرداخت شهریه بصورت کامل سیستم اتوماسیون مرکز قادر به صدور برگه امتحانی برای زبان آموز نبوده و در نتیجه وی از شرکت در امتحان پایان ترم محروم می گردد.
10- زبان آموز موظف است در حفظ و نگهداری اموال موسسه کوشا باشد و در صورت وارد کردن خسارت،پرداخت غرامت به عهده زبان اموز است.
11- پوشش زبان آموزان در مجموعه می بایست مطابق با شءونات اسلامی باشد.
12- استفاده از تلفن همراه در داخل کلاس و در هنگام درس اکیدا ممنوع می باشد.

شرایط زبان آموز ممتاز

1-نداشتن بدهی مالی
2-داشتن حداکثر یک جلسه غیبت
3- زبان آموز با کسب نمره بالای 95 به عنوان زبان آموز ممتاز معرفی می شود و برای ثبت نام ترم بعد از 10درصد تخفیف برخوردار خواهد شد.